Strategia niby jest, jak i świadomość, ale brak jej realizacji!

1.2.18. Jak zachęcić mieszkańców do aktywności fizycznej i zapewnić im ku temu warunki? (link do całości Strategi Rozwoju Miasta Poznania 2020+ tutaj)

(czytamy) Systematyczne podejmowanie aktywności fizycznej ma pozytywny wpływ na zachowanie zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, co jest szczególnie istotne wobec zachodzących zmian społeczno-demograficznych. Badania21 pokazują, że ponad połowa Polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej o charakterze sportowym lub rekreacyjnym w czasie wolnym. Także w Poznaniu, poza najbardziej popularnymi pieszymi wycieczkami na ogólnodostępnych terenach rekreacyjnych, mieszkańcy zbyt rzadko podejmują systematyczną aktywność sportową. Według badań problemem nie jest jakość i dostępność bazy rekreacyjnosportowej, która jest generalnie dobrze oceniana przez 2/3 mieszkańców, ale przede wszystkim koszty związane z korzystaniem z tych obiektów, brak czasu i preferowanie biernego wypoczynku, co jest szczególnie niekorzystne dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Wyzwaniem jest także zbyt małe wy korzystanie integracyjnego aspektu sportu. Aktywność fizyczna jest podejmowana przeważnie w domu lub w pobliżu miejsca zamieszkania, a wybierane formy mają charakter niezorganizowany, najczęściej realizowane samodzielnie.

Niniejszym wydaje się, że miasto świadome jest wielu aspektów. Że brakuje infrastruktury, że jest za droga, albo inaczej, że mieszkańców może nie stać … po prostu. Niby świadome jest też faktu, że mieszkańcy podejmują aktywność raczej w domu.

Oczywiście nie inaczej jest także w aspekcie sportów umysłowych. Tutaj miasto nie dysponuje żadną bazą sportową. A właściwie dysponuje… Są obiekty jak Camping Malta, który ma interesującą salą, gdzie odbywają się turnieje brydżowe, niemniej POSIR postrzega nasz klub jako klienta biznesowego na którym wypada zarobić, a nie mieszkańców naszego miasta dla których powinien spełniać zupełnie inną rolę.

Infrastruktura sportowa to także „trzecie miejsca” o których już pisałem. Widać, że włodarzom miasta, gdzieś coś dzwoni. Ale nie wystarczy napisać kila zdań w strategii. Należy realnie tworzyć warunki dla mieszkańców, a dalej warto, aby menedżerowie zarządzający strukturą też rozumieli po co się ją tworzy.

 

 

Akcja informacyjna jest realizowana w ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.