O Fundacji

Fundacja Taurus – czułe serce, sprawny mózg podstawą wspólnoty!

Społeczeństwo obywatelskie, transparentne, przyjazne prawo. Czułe serce, sprawny mózg, to codzienność naszej aktywności. Działamy od 2008 roku! Słowa klucze i jednocześnie obszary naszej aktywności, to: porady prawne, kluby sportów umysłowych, spektrum autyzmu. Jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) zbieramy środki w postaci odpisu 1,5%, darowizn, grantów na nasze działania. Jesteśmy wkomponowani w poznańskie i wielkopolskie NGO. Wspieramy rozwój trzeciego sektora, wspieramy Was, jesteśmy otwarci na współpracę.

Miło nam, że tutaj zaglądacie!

 • Fundacja wspiera działania charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w postaci dotacji do edukacji oraz wsparcia
 • Prowadzi punkty porad prawnych (umów spotkanie), ceni Kartę Praw Podstawowych
 • Prowadzi Klub Gier Umysłowych, w ramach klubu wspiera projekt City Park Bridge Club oraz Bridge Team Taurus

Fundacja „Taurus” powołana została w listopadzie 2008 roku. Jest organizacją pozarządową, mającą na celu:

 1. wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju
  gospodarczego w Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego, w tym
  rozwoju idei powiązań klastrowych
 3. wypracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kooperacji
 4. podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa w
  działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. wspieranie działań charytatywnych, krzewienie kultury fizycznej i sportu.

Od listopada 2009 roku decyzją Postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS Fundacja „Taurus” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.