Sprawozdania finansowe i merytoryczne

2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania dla poprzednich lat dostępne są pod adresem sprawozdaniaopp.niw.gov.pl (KRS 0000317051).