Kontakt

Fundacja Taurus


adres: os. Stare Żegrze 143/10, 61-249 Poznań e-mail: sekretariat@taurus.org.pl
Tel: porady prawne 48+ 61 666 03 16 kontakt@poradyprawne-taurus.pl
Tel: 48+ 605 965 205 Rada Fundacji (ale nie porady prawne)
NIP: 782-245-74-62, REGON: 301009301, KRS 0000317051
Konto główne: 28 2130 0004 2001 0509 4198 0001 (Volkswagen) Konto 1,5%: 60 2130 0004 2001 0509 4198 0007 (Volkswagen)