Zarząd Fundacji

Grażyna Skrzeczyńska
Prezes Zarządu

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz
Pełnomocnik Zarządu ds. Brydża