Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Fundacja Taurus przystąpiła do programu „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”. Informacje o programie pod linkiem na stornie prowadzonej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.