Program – Aktywni Obywatele

Program wspiera:

  • Ochronę praw człowieka
  • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego
  • Wsparcie rozwoju sektora społecznego

To wszystko czym żyjemy na codzienne. Informacje na temat programu znajdziecie tutaj

Warto także korzystać z biblioteki.

 

Akcja informacyjna jest realizowana w ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.