27 lutego – wspólne świętowanie

Wspólnie świętujemy dzień NGO!

Olgierd Rodziewicz-Bielewicz weźmie udział jako nasz przedstawiciel zarówno w warsztatach, jak i świętowaniu. Przy okazji chcieliśmy też podziękować innym poznańskim i nie tylko NGO.  Centrum PISOP, które daje nam cenne rady.  Klubom sportowym z którymi współpracujemy.  Mieszkańcom z którymi mamy kontakt i wszystkim tym którzy nas wspierają finansowo.