Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych (NGO)

Geneza:

 • Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych (NGO) został ustanowiony 17 kwietnia 2010 roku przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych.
 • Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.
 • Obecnie święto obchodzone jest w 89 krajach na całym świecie.

Cel:

 • Celem święta jest:
  • Zainspirowanie ludzi do aktywnego angażowania się w działalność organizacji pozarządowych.
  • Zachęcenie NGO do realizacji wspólnych przedsięwzięć.
  • Wzmocnienie współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i NGO.

Czym są organizacje pozarządowe (NGO):

 • Organizacje pozarządowe (NGO) to niezależne od rządu i nastawione na cele społeczne organizacje, które działają w różnych dziedzinach, takich jak:
  • Ochrona środowiska
  • Pomoc społeczna
  • Edukacja
  • Kultura
  • Rozwój lokalny
  • Prawa człowieka

Charakterystyka NGO:

 • Niezależność: NGO nie są powiązane z rządem ani żadną inną partią polityczną.
 • Cele społeczne: Działalność NGO skupia się na rozwiązywaniu problemów społecznych i poprawie jakości życia społeczności.
 • Dobrowolność: Członkowie NGO działają dobrowolnie i nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.
 • Samofinansowanie: NGO pozyskują środki na swoją działalność z różnych źródeł, takich jak:
  • Darowizny
  • Granty
  • Składki członkowskie

Przykładowe polskie NGO:

 • Polska Zielona Sieć: zajmuje się ochroną środowiska naturalnego.
 • Caritas Polska: świadczy pomoc charytatywną osobom potrzebującym.
 • Fundacja Dzieci Niczyje: pomaga dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.
 • Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce: zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym domów rodzinnych.

Znaczenie NGO:

 • Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w społeczeństwie demokratycznym.
 • Wzmacniają one demokrację i społeczeństwo obywatelskie.
 • Uzupełniają działania rządu i sektora prywatnego w rozwiązywaniu problemów społecznych.
 • Zapewniają głos tym, którzy są marginalizowani i wykluczeni.

W jaki sposób można włączyć się w działalność NGO:

 • Istnieje wiele sposobów na włączenie się w działalność NGO, m.in.:
  • Wolontariat: Możesz poświęcić swój czas i umiejętności na rzecz organizacji, która odpowiada Twoim wartościom.
  • Darowizny: Możesz przekazać darowiznę finansową na rzecz organizacji, która działa na rzecz ważnej dla Ciebie sprawy.
  • Zbiórki: Możesz zorganizować zbiórkę pieniędzy lub darów rzeczowych dla wybranej organizacji.
  • Aktywizm: Możesz brać udział w kampaniach i protestach organizowanych przez NGO.
  • Zostań członkiem: Możesz zostać członkiem organizacji i aktywnie uczestniczyć w jej działalności.

Zachęcamy do włączenia się w działalność organizacji pozarządowych. To doskonały sposób na to, aby zrobić coś dobrego dla swojego społeczeństwa i mieć realny wpływ na świat!

Akcja informacyjna jest realizowana w ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.