Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu

Nasza Fundacja przekazała grant dla Klubu Brydża i Gier Planszowych na zakupy gier i akcesoriów. Klub mieści się w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu.

Akcja informacyjna jest realizowana w ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.