1,5% zapraszamy! Wpisz nasz KRS w swoim zeznaniu.

Dzięki twojej hojności wspieramy:

  • Dzieci ze spektrum autyzmu
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Sporty Umysłowe