Rada Fundacji kadencji 2024-2029

Fundator ustanowił zgodnie z paragrafem 13 punkt 1 Statutu Fundacji skład nowej Rady Fundacji:

Powołał Panów Radosława Spychalskiego oraz Jarosława Lubczyńskiego

Odwołał Pana Tomasza Barszcza, któremu serdecznie dziękujemy za lata wsparcia

W składzie Rady pozostał Pan Bartosz Rodziewicz-Bielewicz