Poszukiwani wolontariusze


Temat: „trzecie miejsca” w Poznaniu. Prościej? Budowanie świadomości (pisanie artykułów, postów) potrzeby otwartych dla mieszkańców miejsc „pod dachem”, gdzie mogą spędzać czas, spotykać się pograć w planszówki, brydża, uczestniczyć w spotkaniu.

Akcja informacyjna jest realizowana w ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.